Ferm

De gemeente stelt het gebouw ter beschikking en Ferm kinderopvang verzorgt de organisatie van de opvang, volgens de normen en onder toezicht van Kind en Gezin.

Er zijn 52 plaatsen.

Kostprijs

Groepsopvang met inkomenstarief

Meer info

Kinderdagverblijf Ferm

A. Vaucampslaan 78

1654 Huizingen

070 24 60 41 

www.samenferm.be