Kasteel van Beersel

Lotsestraat, 1650 Beersel

Voor wie

Categorie A : Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B of C vallen.

Categorie B: Fysieke personen uit Beersel, ondernemingen uit Beersel en politieke partijen met zetel in Beersel voor een lokale activiteit.

Categorie C:

  • Verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad of erkend door de gemeenteraad
  • Onderwijsinstellingen en DKO met zetel in Beersel
  • Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel

Categorie D: Voor scholen, groeperingen of verenigingen, voor zover de geplande activiteit die zij in het kasteel inrichten een pedagogisch karakter heeft

Hoe aanvragen

  1. Nagaan of datum vrij is bij dienst secretariaat
  2. Invullen van het aanvraagformulier

Alle aanvragen om gebruik te maken van het kasteel moeten minstens 2 maanden voor de activiteit ingediend worden.

Een optie moet binnen de maand vastgelegd worden, anders vervalt zij.

Groepsbezoeken en gidsbeurten zijn alleen mogelijk op reservatie en moeten minstens 14 dagen voor het bezoek aangevraagd worden bij de dienst toerisme (visit@beersel.be).

Kostprijs

A en B-categorie 946 euro

C-categorie 473 euro

D-categorie 237 euro

Voor energiegebruik staan aansluitkasten ter beschikking. Hierbij zijn de energiekosten ten laste van de huurder.

   

Uitzonderingen

1. Voor strikt pedagogische activiteiten georganiseerd door Beerselse basisscholen of door onderwijsdiensten waarvan deze scholen gebruik maken, geldt vrijstelling van gebruiksvergoeding mits toestemming van het schepencollege.

2. Op voorstel van het schepencollege kunnen activiteiten met een promotioneel karakter voor de gemeente Beersel, vrijstelling van gebruiksvergoeding krijgen. 

E-loket

  • Groepsbezoek kasteel van Beersel - aanvraagformulier

    Formulier
Kasteel van Beersel

Openingsuren & contact

Onthaal & evenementen

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 32
e-mail
info@beersel.be