Kasteel van Beersel

Lotsestraat, 1650 Beersel

 

Het kasteel van Beersel, een waterburcht, is één van de weinige, goed bewaarde voorbeelden van middeleeuwse krijgsbouwkunde in ons land. Het staat er nog zoals het er uitzag tegen het einde van de 15e eeuw. Het werd nooit tot lustslot verbouwd. Als bezoeker ervaar je meteen hoe men leefde in een middeleeuws, versterkt kasteel.


In 1999 nam het gemeentebestuur van Beersel het beheer van het kasteel over van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België via een erfpachtovereenkomst. Hoofddoel is het herstel, de renovatie en verdere verbeteringen aan het kasteel.

Voor wie

Categorie A : Alle handelsvennootschappen, onderwijsinstellingen van buiten de gemeente, verenigingen of privépersonen die niet onder B of C vallen.

Categorie B: Fysieke personen uit Beersel en politieke partijen met zetel in Beersel voor een lokale activiteit.

Categorie C:
- Verenigingen met zetel in Beersel aangesloten bij een Beerselse adviesraad.
- Onderwijsinstellingen en DKO met zetel in Beersel.
- Kinderopvang en kinderkribbe met overeenkomst met gemeente Beersel.

Categorie D: Voor scholen, groeperingen of verenigingen, voor zover de geplande activiteit die zij in het kasteel inrichten een pedagogisch karakter heeft

Hoe aanvragen

Alle aanvragen om gebruik te maken van het kasteel moeten minstens 2 maanden voor de activiteit schriftelijk of per mail gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Een optie moet binnen de maand vastgelegd worden, anders vervalt zij.

Groepsbezoeken en gidsbeurten zijn alleen mogelijk op reservatie en moeten minstens 14 dagen voor het bezoek aangevraagd worden bij de dienst toerisme (toerisme@beersel.be).

Kostprijs

A en B-categorie 860 euro

C-categorie 430 euro

D-categorie 215 euro

Voor energiegebruik staan aansluitkasten ter beschikking. Hierbij zijn de energiekosten ten laste van de huurder.

Regelgeving

Indien de activiteiten ingericht door gebruikers een openbaar karakter hebben, d.w.z. toegankelijk zijn voor het publiek, moeten het Nederlandstalige activiteiten, manifestaties of congressen zijn. Uitsluitend het Nederlands wordt gebruikt in de interne en externe communicatie rond de activiteit naar leden, publiek en pers. Enkel het Nederlands wordt als voertaal gebruikt tijdens de activiteiten. Gemotiveerde afwijkingen bvb in het kader van internationale congressen, wedstrijden e.d. worden exclusief beoordeeld door het schepencollege.

E-loket

  • Bezoek kasteel van Beersel - aanvraagformulier

    Formulier
Kasteel van Beersel

Openingsuren & contact

Onthaal & evenementen

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 32
e-mail
info@beersel.be