Kamer in kortverblijf

Soms hebben ouderen nood aan tijdelijke opvang. Bijvoorbeeld als het familielid dat voor hen zorgt met vakantie gaat of zelf ziek valt. Dan biedt een centrum voor kortverblijf een oplossing. Dit zijn rusthuizen die kamers aanbieden voor korte verblijven.

Op www.kortverblijven.be vindt u een overzicht van de centra die kortverblijf aanbieden in Vlaams-Brabant. Via verschillende zoekfuncties zoals gemeente en periode kunt u een vrije kamer zoeken en contact opnemen met de centra die een kamer vrij hebben in de gewenst periode. 

Voor wie

Zorgbehoevende ouderen kunnen een beroep doen op kortverblijf voor een periode van maximum 60 aaneensluitende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar. 

Kostprijs

De dagprijs verschilt van centrum tot centrum. Uw ziekenfonds draag bij in de kosten.