Jeugdraad

De jeugdraad geeft jonge ideeën en toekomstplannen mee aan de schepenen en het gehele gemeentebestuur. De mening van jongeren is een belangrijke meerwaarde om tot gedragen beslissingen te komen.

Het hoofddoel van de jeugdraad is de doelgroep 'jongeren' in Beersel vertegenwoordigen door adviezen te geven aan het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur ondersteunt de jeugdraad door het ter beschikking stellen van een jaarlijks werkingsbudget, administratieve ondersteuning door de jeugddienst en een vergaderruimte.

Concrete voorbeelden:

  • Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 schreef de jeugdraad een ‘memorandum’, een document dat samenvat waar jongeren in Beersel mee bezig zijn en willen zien verwezenlijkt worden in de gemeente. (Thema’s: fietsveilige stations, meer fuifgelegenheid, fietspaden, studeerplekken in Beersel)

  • Organisatie van een plek om samen te studeren zoals een ‘blokspot’.

  • Organisatie EHBO-cursussen voor jeugdwerk.

  • Koffiekoeken uitdelen aan de schoolpoort op de dag van de jeugdbeweging.

  • Advies over wijziging subsidiereglementen.

Voor wie

Voor jongeren tussen 16 en 30 jaar die een binding, ervaring, een deskundigheid hebben met het jeugdverenigingsleven in Beersel. (leiding, oud-leiding, volwassenbegeleiders, geïnteresseerden …)

  • Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de jeugdraad.
  • De schepen bevoegd voor jeugd kan als waarnemer de vergaderingen volgen.
  • De medewerker van de jeugddienst volgt de vergaderingen als waarnemer.

De jeugdraad bestaat uit
Een sturend team (bepaalt agenda, is een vaste groep) en een team van raadgevers (geven raad over agendapunten).
De jeugdraad zorgt er telkens voor dat zoveel mogelijk Beerselse jongeren betrokken worden, dit door bevragingen te organiseren over een welbepaald thema. Ze komen minstens 3 tot maximum 10 keer samen per werkjaar. Een werkjaar loopt van oktober tot en met september.

Voorwaarden

Het werkjaar loopt dan wel vanaf oktober tem september, dat wil niet zeggen dat je niet midden in het jaar een vergadering kan bijwonen. Ken je iemand uit de jeugdraad en/of wil je meegaan naar een vergadering? Zeker welkom!

Benieuwd? Contacteer de jeugddienst via jeugd@beersel.be

Jeugdraad

Openingsuren & contact

Jeugd

adres
Gemeenveldstraat 31652 Alsemberg
tel.
02 359 16 14 - 15
e-mail
jeugd@beersel.be