Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van de gemeente Beersel dateert van 2011 en was aan een actualisatie toe.

Tijdens de burgerbevraging van begin 2019 kwamen heel wat nuttige inzichten naar boven inzake mobiliteit. Zo bleek dat de Beerselaars vinden dat verkeersveiligheid en een betere weginfrastructuur dé topprioriteiten moeten zijn voor de komende jaren. Op de derde plaats is de Beerselaar bekommerd om de vrijwaring van de openbare ruimte.

De gemeente Beersel heeft van bij de aanvang van het project er voor gekozen om de burgers te betrekken bij de opmaak van het mobiliteitsplan. Via een specifiek traject 'Het Beersels Mobiliteitsforum' hadden Beerselaars hun inbreng in het nieuwe plan.

Tijdens de GBC-bijeenkomst van 19 juni 2019 werd een sneltoets uitgevoerd en in consensus werd besloten tot het volgen van spoor 2, zijnde de verdieping en verbreding van het eerdere mobiliteitsplan. Er werden 8 thema’s geselecteerd om verder uit te werken.

Deze zijn:
• actualisering wegencategorisering
• veilige schoolomgevingen
• fietsbeleid
• openbaar vervoer
• sluipverkeer
• parkeerbeleid
• vrachtverkeer.
• handhaving

  

Op 30 september werd het nieuwe plan voorgesteld tijdens een infoavond in CC de Meent.

Hieronder kan u het volledige mobiliteitsplan downloaden of de beknopte presentatie van het nieuwe plan raadplegen.

Nieuw mobiliteitsplan

Openingsuren & contact

Mobiliteit & verkeer

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 61
e-mail
mobiliteit@beersel.be