Frans De Greefstraat te Alsemberg: heraanleg wegenis en riolering

De gemeente Beersel gaat in samenwerking met de rioolbeheerder FARYS|TMVW wegenis- en rioleringswerken uitvoeren in de Frans De Greefstraat.

Het project situeert zich tussen het kruispunt met de Grootbosstraat tot en met huisnummer Frans De Greefstraat 53.

In het rondenbosmagazine werd eerder gecommuniceerd dat de werken zullen starten op dinsdag 3 augustus 2021.

Door onvoorziene omstandigheden (een tekort aan materialen in de bouwsector waardoor leveringstermijnen 4x langer duren, een bijkomende uitbreiding van het elektriciteitsnet en verplaatsingen van nutsleidingen) zal deze startdatum niet gehaald worden.

Er wordt gestreefd naar een startdatum van half september 2021. Deze datum zal later nog via een afzonderlijke communicatie bevestigd worden.

De totale uitvoeringstermijn bedraagt 98 werkdagen. Deze termijn kan ne overschreven worden door weersomstandigheden en de maatregelen die opgelegd worden door de COVID-19-pandemie.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Een omleiding is voorzien.

Wat gaan we doen?

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, dit betekent dat we een rioleringsbuis voor het vuil water (DWA) en een rioleringsbuis voor het regenwater (RWA) zullen aanleggen.

Er zal gestart worden met de opbraak van de bestaande weg en de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel.

Hierna volgt het volledig vernieuwen van de bovenbouw.

Waar kan u parkeren?

Tijdens de werken is uw woning steeds bereikbaar, doch niet met de wagen. Daarom dienen de wagens en andere voertuigen zich buiten de werfzone te plaatsen.

De werfzone is niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen.

Er zullen momenten zijn dat u met de wagen tot bij uw oprit kan. Dit is op eigen risico.

Bevindt uw wagen zich in de werfzone, dan vragen wij u uitdrukkelijk uw wagen vóór 7u buiten de werfzone te plaatsen.

Tijdens het weekend en de verlofperiodes zal de aannemer ervoor zorgen dat de werf veilig afgewerkt is en waar mogelijk een "minder hinder" steenslag aanbrengen. Er zal beperkte toegang zijn voor de bewoners, het doorgaand verkeer moet nog altijd de omleiding volgen.

Wat met de vuilnisophaling?

De ophalingen van het huisvuil, PMD en papier in de werfzone worden uit noodzaak gewijzigd:

Voor degenen die zich binnen de werfzone bevinden zal een huisvuilophaalpunt voor restafval, PMD en GFT (afval in zakken) worden voorzien. Voor degenen die niet in de mogelijkheid zijn om hun huisvuil naar deze ophaalpunten te brengen verzoeken wij u vriendelijk contact op de nemen met de werfverantwoordelijke van DSV nv – dhr. Roger Gorrebeeck.

Wie kan u contacteren in geval van problemen?

De werfleider van de aannemer is iedere dag aanwezig op de werf of in de werfkeet. Met de meeste problemen kan u bij hem terecht.

Naast de werfleider kan u nog altijd bij de gemeente terecht.

De verantwoordelijke aannemer is DSV NV - Terheidelaan 69 te 3200 Aarschot.

De werfverantwoordelijke is dhr. Roger Gorrebeeck T: 016 56 68 66 (tijdens de kantooruren van 9u tot 16u).

De projectleider van de gemeente Beersel is dhr. Karel De Vos T: 02 359 17 05 (tijdens de kantooruren van 9u tot 16u).

Openingsuren & contact

Openbare werken - infrastructuur

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be