KMO's en zelfstandigen

Het VLAREA (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en afvalbeheer) is vanaf 1 juni 2012 vervangen door het materialendecreet en het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Het VLAREMA bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA, bepaalt in artikel 4.3.2. dat tenminste volgende afvalstoffen apart moeten worden ingezameld:

1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
2° glasafval;
3° papier- en kartonafval;
4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
5° groenafval;
6° textielafval;
7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
8° afvalbanden;
9° puin;
10° afgewerkte olie;
11° gevaarlijke afvalstoffen;
12° asbestcementhoudende afvalstoffen;
13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
14° afvallandbouwfolies;
15° afgedankte batterijen en accu’s;
16° houtafval;
17° metaalafval;
18° pmd-afval;

 

Vanaf 1 juni 2018:

  • recycleerbare harde kunststoffen;
  • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);
  • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking)

Het kan economisch interessant zijn om nog andere bedrijfsafvalstoffen selectief in te zamelen. Bespreek dit met uw afvalinzamelaar. Bekijk het overzicht van geregistreerde inzamelaars.

 

De afvalservice voor de KMO vindt u op miK (milieu-infopunt voor KMO's)

 

Waarheen met uw gesorteerd afval?

  • KMO’s en zelfstandige ondernemers kunnen net als particulieren en onder dezelfde voorwaarden als particulieren gebruik maken van de verschillende ophaalbeurten van afval.  Meer informatie vindt u in onze afvalkalender
  • KMO’s en zelfstandige ondernemers kunnen geen gebruik maken van het recyclagepark.
    Voor afval dat u niet kunt meegeven met de ophaalbeurten, moet u een privé-ophaalbedrijf inschakelen. Deze ophalers kunnen de nodige attesten bezorgen.
Logo

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be