Internationaal paspoort

 • Steeds geldig voor 7 jaar. (-18 geldig voor 5 jaar)
 • Nodig voor landen waarvoor een Belgische identiteitskaart niet volstaat.
  Bij twijfel raadpleegt u best eerst het reisbureau of de ambassade van betreffend land.
  Informeer u ook over eventueel nodig visum en mogelijke inentingen. Dit geldt ook voor alle kinderen.
 • Een biometrisch paspoort bevat digitaal biometrische gegevens van de houder, zoals de foto en de vingerafdrukken om de identiteitscontrole te vergemakkelijken. Het paspoort of reispas is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft.
  De aanvraag van een biometrisch paspoort verloopt volledig digitaal. Foto en vingerafdrukken worden gescand, uw handtekening zet u op een digitale pad.
 • Kinderen vanaf 6 jaar moeten zelf hun aanvraag ondertekenen.
 • Voor minderjarigen (-18 jaar) is voor een nieuwe reispas een toelating noodzakelijk van de ouders of de persoon die het hoederecht uitoefent. Deze moet zich dus samen met de minderjarige op de bevolkingsdienst aanbieden ter ondertekening van het aanvraagformulier.
 • Reist u vaak naar verschillende bestemmingen waar telkens weer een ander visum voor nodig is, dan komt u met een gewoon paspoort niet lang toe. Er bestaat echter ook een paspoort van 64 bladzijden. Dit paspoort is enkel verkrijgbaar via de spoedprocedure.

Kostprijs

Gewone procedure - wachttijd van minimum 7 werkdagen

   paspoort voor volwassenen       78,00 Euro
   paspoort voor kind -18 jaar           36,00 EuroSpoedprocedure - aanvragen tijdens de openingsuren en af te halen de volgende werkdag bij de dienst bevolking

   paspoort voor volwassenen  276,00 Euro
   paspoort voor kind -18 jaar  211,00 Euro
   paspoort 64 bladzijden          276,00 Euro
   paspoort 64 bladzijden -18 jaar   211,00 Euro


Zeer dringende spoedprocedure - aanvragen bij de dienst bevolking tijdens de openingsuren - af te halen na 4,5 uur aan het loket aan de Koloniënstraat 11 in 1000 Brussel (ook als u de aanvraag ingediend hebt bij de gemeente, mits aangevraagd vóór 15:30 uur).

 paspoort voor volwassenen       336,00 Euro
 paspoort voor kind -18 jaar     276,00 Euro  

Afhandeling

Kunt u uw internationaal paspoort niet zelf afhalen dan kan u volmacht geven aan derden. Vul hiervoor onderstaand document in, onderteken en dateer het document en geef dit mee aan de volmachtdrager samen met (een kopie van) uw identiteitskaart.

Uitzonderingen

Noodprocedure

Als iemand om dringende reden van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland moet vertrekken, kan diezelfde dag een voorlopig reispas afgeleverd worden. Deze reispas heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming en kan slechts afgeleverd worden bij de FOD Buitenlandse Zaken op voorlegging van een bewijs van dringende humanitaire reden.

Wat meebrengen

 • Uw identiteitskaart
 • Recente pasfoto conform de ICAO-normen (Internation Civil Aviation Organization). Zo mogen bvb. de tanden niet zichtbaar zijn of mag er geen haarlok voor je gezicht hangen. Pasfoto's die niet voldoen aan deze normen zullen niet aanvaard worden door het computerprogramma! Er kan dus geen aanvraag gebeuren met een niet-conforme pasfoto. De mogelijkheid bestaat van pasfoto's te laten maken bij de gemeente (lokaal tegenover de bevolkingsdienst)

 • Indien van toepassing: uw vorig paspoort of attest van verlies of diefstal (te bekomen bij de politie na aangifte).

Internationaal paspoort

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 56
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be