Tankslag

Staat er ergens in je tuin of kelder een oude stookolietank (‘mazouttank’) die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen of, in het geval de tank bijvoorbeeld onder uw kelder zit, laten opvullen. Om dit voor jou eenvoudiger en goedkoper te maken, is er de groepsaankoop (tankslag) van Haviland.

Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks. Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er eigenlijk voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

Voor wie

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

De voordelen van een collectieve aanpak:

  • Gerichte informatieverstrekking naar de inwoners;
  • Betere prijs bedingen door ‘hoeveelheidvoordeel’ maar rekening houdend met de kwaliteit;
  • Het aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering;
  • Er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten.

Met deze tankslag willen we zoveel mogelijk stookolietanks verwijderen door zo veel mogelijk tanks te bundelen in een groepsaankoop. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).

Hoe aanvragen

Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt? Meld je dan nog snel vóór de definitieve afsluitdatum van 30/06/2021 geheel vrijblijvend aan via dit formulier.

Op de digitale infoavond, die plaatsvond op 22/06/2021, werd de procedure toegelicht. Je vindt de presentaties hieronder als bijlage.

Meer info

Aanvullende informatie vind je op de website van Haviland.

mazouttank.jpg

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be