Ijzelbestrijding

Van eind oktober tot eind maart is er in de technische uitvoeringsdiensten een permanentiesysteem van kracht waarbij alle personeelsleden 24u/24u kunnen opgeroepen worden voor het bestrijden van sneeuw en ijzel.

De gemeente beschikt over het nodige materiaal om de ijzelbestrijding in eigen beheer uit te voeren. Hiervoor zijn 5 vaste strooiroutes in de gemeente uitgewerkt die het grootste gedeelte van de gemeentewegen omvat. De hoofdwegen en wegen met openbaar vervoer krijgen hierbij voorrang op secundaire wegen. Op plaatsen waar de vrachtwagen of traktor niet kan strooien of op hellingen worden strooizoutbakken geplaatst waar bewoners zich kunnen gaan bevoorraden om de openbare weg sneeuw- en ijzelvrij te maken.
Voet- en fietspaden worden eveneens geruimd met aangepast materiaal.

De gemeente-arbeiders zorgen ook dat toegangen van gemeentegebouwen tijdig ijzelvrij worden gemaakt.

U bent wel verplicht om het voetpad voor de woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Sneeuw en ijs mag niet op de rijweg gegooid worden en ook greppels en riolen dienen vrij te blijven. Meer informatie over deze verplichting kan u terugvinden in de algemene politieverordening.

 

Bekijk ook

Meer info over sneeuw- en ijzelbestrijding vindt u ook op www.wegenenverkeer.be

Sneeuwruimer

Openingsuren & contact

Technische uitvoeringsdienst

adres
Guido Gezellestraat 1131654 Huizingen
tel.
02 359 15 70
fax
02 359 15 80
e-mail
loods.info@beersel.be