Opvragen adressen

Het verkrijgen van informatie uit de bevolkings- en vreemdelingenregisters kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Hoe aanvragen

Adresaanvragen worden schriftelijk en ondertekend aangevraagd met vermelding van het doel waarvoor ze bestemd zijn. De inlichtingen worden verstrekt onder vorm van een uittreksel of attest.

Kostprijs

3,00 Euro per attest of uittreksel

8,00 Euro inclusief verzendingskosten

Huisnummers

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 56
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be