Huwen in Beersel

Als u wil trouwen, reserveert u zo vlug mogelijk een huwelijksdag en uur.

U kunt dit enkel doen persoonlijk aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand tijdens de openingsuren. Bij de reservatie van de dag en het uur hoeft slechts één van de twee aanwezig te zijn. Het gekozen uur van huwelijk wordt besproken met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Een huwelijksvoltrekking is gratis van maandag tot en met vrijdag. Wenst u op een zaterdag te trouwen, dan betaalt u daar € 100,00 voor.

Sinds juni 2021 kan u ook opteren voor een huwelijk in open lucht. Huwen in de buitenlucht is mogelijk op de tribune van het gemeentehuis of op het grasveld van domein Rondenbos. Wie wenst te trouwen op het grasveld is wel zelf verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de huwelijksceremonie. 

Voor wie

De huwbare leeftijd wordt voor beide partners vastgesteld op 18 jaar.  De opheffing van deze leeftijdvereiste kan verleend worden door de jeugdrechtbank.

Het huwelijk kan naar keuze in de woonplaats van een van beide partners worden voltrokken. 

Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer in België zijn ingeschreven, doen de aangifte:

 • in de laatste gemeente van inschrijving 
 • in de inschrijvingsplaats van bloedverwanten tot en met de 2de graad
 • in hun geboorteplaats in België
 • indien bovenstaande niet van toepassing is: bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel

Hoe aanvragen

Van zodra wij in het bezit zijn van de nodige documenten, wordt er overgegaan tot aangifte van huwelijk. De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een voor echtverklaarde volmacht van de andere partner. Het burgerlijk huwelijk mag niet voltrokken worden voor de 14de dag na het opmaken van de akte van aangifte van huwelijk. Deze akte is 6 maanden geldig.

Kostprijs

Trouwboekje:

Vanaf 01/01/2020 heeft het trouwboekje een kostprijs van € 30,00, te betalen bij aangifte van huwelijk

Huwelijksdatum:

Een huwelijksvoltrekking is gratis van maandag tot en met vrijdag. Wenst u op een zaterdag te trouwen, dan betaalt u daar € 100,00 voor.

Premie bij voorhuwelijkssparen: 
het gemeentebestuur kent onder bepaalde voorwaarden een premie toe aan de huwelijkspartners die aan voorhuwelijkssparen hebben gedaan. Bij de aangifte het van huwelijk moet u de nodige formulieren vragen. De premie moet aangevraagd worden binnen de zes maanden na huwelijk.

Afhandeling

Het huwelijk wordt voltrokken in de trouwzaal van het kasteeltje gelegen in het Domein Rondenbos.

Wat meebrengen

 • indien u in België geboren bent (of uw geboorteakte is overgeschreven in een Belgische gemeente), uw domicilie is in België en u hebt de Belgische nationaliteit:
  • kopie van beide identiteitskaarten
  • kopie van de identiteitskaarten van uw getuigen (geen getuigen of maximum 4 getuigen)
 • indien u in het buitenland geboren bent, er woont en/of er reeds een ontbinding van een vorig huwelijk hebt verkregen, en/of een buitenlandse nationaliteit bezit, moeten alle bewijsstukken afgeleverd worden door de betrokken buitenlandse instantie. Niet zelden moeten die voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie en de nodige vertaling in het Nederlands.

  • geboorteakte
  • bewijs van woonst
  • bewijs van nationaliteit
  • bewijs van ongehuwde staat of ontbinding van het huwelijk
  • kopie van beide identiteitskaarten
  • kopie van de identiteitskaarten van de getuigen (geen getuigen of maximum 4 getuigen)
De trouwzaal

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be