Criteria uitbreidingsronde Kind en Gezin

De Vlaamse Regering maakte recent bekend dat het tussen 2021 en 2024 zal investeren in 2500 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Het lokaal bestuur kan voor deze uitbreiding aan Oproeien, het vroegere Kind & Gezin, op basis van de aanvragen advies uitbrengen.


De gemeenteraad van 16 december 2020 keurde de criteria en procedure goed. De criteria werden gekozen op basis van de lokale noden en de acties in het meerjarenplan. Het gaat hier over de nood binnen de deelgemeenten, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het engagement binnen het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning en het lokaal loket kinderopvang. Ten slotte zal ook de snelle omzetting van de toegekende plaatsen gestimuleerd worden.


Op basis hiervan geeft het lokaal bestuur bij een uitbreidingsronde voor elke aanvraag een gemotiveerde advies, samen met een score op 8.


De criteria en de procedure kan u hieronder terugvinden.

Openingsuren & contact

Kindbeleid

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
tel.
02 356 73 18
e-mail
info@ocmwbeersel.be