RUP Groen Blaffeturke

Een nieuwe toekomst voor de basisschool en stationsomgeving van Huizingen!

De percelen ter hoogte van het station van Huizingen, waar het voormalig restaurant ‘t Groen Blaffeturke gelegen was, wachten samen met de gemeentelijke basisschool op een nieuwe invulling. De gemeente wil deze kans grijpen om samen met de bewoners na te denken over een nieuwe toekomst voor deze plek.

Om deze plek kwalitatief te ontwikkelen is het nodig een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) op te maken. Door de opmaak van zo’n plan zal het mogelijk zijn woningen te realiseren op het perceel van het voormalig restaurant ’t Groen Blaffeturke, dat in eigendom is van Woonpunt Zennevallei. Bovendien wil de gemeente deze plek verder ontwikkelen als een veilige onthaalzone voor de school en het station in een groene omgeving. Er zal ook een samenwerking plaats vinden tussen Woonpunt Zennevallei en de gemeente Beersel voor de realisatie van een nieuwe kleuterschool in combinatie met wonen.

  

PARTICIPEER MEE

Participatie is in dit proces een belangrijk aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling van het plangebied. Als inwoner krijg je de kans om in een vroeg stadium de ontwerpideeën te bekijken en bezorgdheden én verbeterpunten mee te delen.

Tijdens de adviesronde - die loopt van dinsdag 12 januari 2021 tot en met vrijdag 13 maart 2021 - kunnen de documenten geraadpleegd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening na het maken van een afspraak. Opmerkingen en adviezen op het RUP Groen Blaffeturke kunnen ten laatste op 13 maart 2021 schriftelijk of digitaal bezorgd worden aan de dienst Ruimtelijke Ordening - Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg of via rom@beersel.be.

  

Op dinsdag 2 februari 2021 vindt een bijeenkomst plaats van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) voor het formuleren van een advies omtrent het RUP Groen Blaffeturke. Deze vergadering is publiek toegankelijk. Voor deelname kan u contact opnemen met het secretariaat van de gecoro (rom@beersel.be of 02 359 17 50). 

  

In vorige berichtgevingen werden andere datums weergegeven. De vooropgestelde termijnen werden helaas niet gehaald. Om procedurefouten te vermijden, zal de adviesvraag verplaatst worden van 12 januari 2021 tot en met 13 maart 2021. Vanaf 12 januari 2021 zullen de startnota, de procesnota en de mobiliteitsstudie beschikbaar zijn op de website.

RUP Huizingen RUP Groen Blaffeturke

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be