Adoptie

Adoptie is opengesteld voor een enkele persoon en voor echtgenoten/samenwonende partners. De geschiktheid van de adoptant wordt beoordeeld door de jeugdrechtbank op grond van een maatschappelijk onderzoek.

De kandidaat-adoptanten volgen eerst een voorbereiding, georganiseerd door de Centrale Autoriteit van de Vlaamse Gemeenschap. U kunt hiervoor terecht bij Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel 02 533 14 76, fax 02 534 13 82.

Bij buitenlandse adopties wordt een verzoek tot erkenning gericht aan Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Internationale Adoptie, Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 02 542 65 11, fax 02 542 70 38.

Wat meebrengen

  • een bewijs van erkenning en registratie afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Justitie
  • de originele adoptie- en geboorteakte met de nodige legalisaties en vertalingen

Als de gevraagde documenten in orde zijn, kan de geboorte- en adoptieakte overgeschreven worden. De adoptie wordt eveneens in de rand van de geboorteakte vermeld.

Adoptie

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be