Klimaatactieplan 2030

Momenteel werkt de gemeente samen met Halle en Sint-Pieters-Leeuw aan de opmaak van een intergemeentelijk klimaatactieplan 2030 (SECAP).

Dankzij het vorige klimaatactieplan, dat maar liefst 100 verschillende klimaatacties voor minder CO2 telde, heeft de gemeente op vlak van klimaatacties de voorbije jaren niet stilgezeten. Er werd o.a. een klimaatbende opgestart met de Beerselse scholen. Onder de noemer 'Beersel wekt op' werden tal van acties en infosessies georganiseerd rond hernieuwbare energie. De gemeente organiseerde samenaankoopacties voor elektrische fietsen en ondersteunde BENOvatietrajecten i.s.m. Klimaatpunt. 

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030 engageert Beersel zich om de uitstoot van CO2 (en eventuele andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen (klimaatmitigatie).

Daarnaast wil de gemeente uitgroeien tot een veerkrachtige gemeente door zich aan te passen aan de (huidige en te verwachten) gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

De gemeente staat er niet alleen voor: de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de gemeente bij de opmaak van het klimaatactieplan en steekt een hart onder de riem om een ambitieus klimaatbeleid uit te werken voor de komende jaren.

Waarom is een ambitieus klimaatbeleid belangrijk?

Eind 2015 vond in Parijs de 21ste Conferentie van de Partijen (COP21) plaats, waarbij de internationale gemeenschap voor het eerst een wereldwijd klimaatakkoord bereikte. De partijen verbonden zich ertoe om de komende decennia een ambitieus beleid te voeren om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, met 1,5 graden als streefwaarde ten opzichte van het pre-industriële niveau.

De COP21 nodigde het Intergouvernementeel Klimaatpanel IPCC uit om een speciaal rapport op te stellen over de gevolgen van een wereldwijde opwarming boven 1,5°C t.o.v. het pre-industriële niveau, en over de daarbij horende scenario’s voor de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het rapport stelt dat om onder 1,5°C opwarming te blijven, de netto uitstoot van CO2 op mondiaal niveau nul moet zijn tegen 2050. Dit wil zeggen dat ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn in alle sectoren: energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, landbouw en voeding, industrie, natuurbeleid, … Op het huidig tempo zal de opwarming van de aarde tussen 2030 en 2052 de 1,5°C overschrijden. Tegen het einde van deze eeuw zou dit 5,8°C kunnen zijn.

Een ambitieus klimaatbeleid is dus meer dan noodzakelijk!

Meer informatie over de impact van klimaatverandering in België lees je hier.

Openingsuren & contact

Klimaat

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 55
e-mail
klimaat@beersel.be