OMV_2018088848

Omgevingsloket: OMV_2018088848

Gegevens van de bevoegde overheid: de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant

Procedure: vereenvoudigde procedure

De aanvraag omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen

Gegevens over de aanvrager:

de heer en mevrouw Inge en Jos Van Wegens - De Gelas met als correspondentieadres Begijnbosstraat 60 te 1653 Beersel

Gegevens over de locatie:

Straat en nummer en busnummer: Begijnbosstraat 60

Postcode en gemeente: 1653 Beersel

Kadastrale gegevens: Beersel, afdeling 3 sectie C nr. 210C

Gegevens over de beslissing:

Datum van het besluit: 20 augustus 2020

Beslissing: Weigering

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:

Waar: ruimtelijke ordening, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Elke werkdag tussen 9u en 12u en op woensdagnamiddag eveneens tussen 13u30 en 16u.

De uitzonderlijke sluitingsdagen zijn te vinden via de website: www.beersel.be/contact/9/ruimtelijke-ordening

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden

Waar: De Raad voor Vergunningsbetwistingen

Termijn om beroep in te stellen

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Raad voor vergunningsbetwistingen volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 9 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 45 dagen na:

- de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing

betekend wordt

- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing voor de overige gevallen.

Voor meer info over procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u terecht op de website: http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel, via e-mail : info.dbrc@vlaanderen.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be