Kan ik een officiële bevestiging krijgen van wat ik mag bouwen op een perceel alvorens ik overga tot aankoop?

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.
Wilt u de inlichtingen over het perceel dat u interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 

De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;

Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Meer informatie en het aanvraagformulier kan je terugvinden via onderstaande weblink:

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/stedenbouwkundig-attest 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be