Is de woning die ik wil kopen vergund?

De gemeente beschikt over een vergunningenregister, dat alle stedenbouwkundige vergunningen bijhoudt die in het verleden werden afgegeven. De wet op de stedenbouw is echter pas in 1962 tot stand gekomen, waardoor enkel de vergunningen kunnen worden teruggevonden die na deze datum werden afgeleverd. Alle gebouwen die van voor 1962 dateren,  worden  geacht vergund te zijn. 

Bij de dienst kan je te weten komen of er voor een bepaald perceel vergunningen werden afgeleverd of bouwmisdrijven gekend zijn.

Als de woning niet vergund blijkt te zijn, is het alsnog mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen, een zogenaamde regularisatie. Of de vergunning zal kunnen verleend worden, hangt natuurlijk nog af van de voorschriften die op het perceel van toepassing zijn.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be