Hoe kan ik een stedenbouwkundig uittreksel bekomen om mijn eigendom te kunnen verkopen?

Het plannenregister levert samen met het vergunningenregister de gegevens voor het stedenbouwkundig uittreksel. Een stedenbouwkundig uittreksel is een informatief afschrift uit het plannen- en vergunningenregister voor het perceel waarvoor de aanvraag werd ingediend. Tegen vergoeding kan iedereen een stedenbouwkundig uittreksel opvragen. Bij elke verkoop van een onroerend goed moet een notaris in de akte een aantal stedenbouwkundige inlichtingen geven. Hij kan hiervoor terecht bij de dienst 'Ruimtelijke Ordening'. Daarvoor is het van belang dat het onroerend goed nauwkeurig omschreven wordt aan de hand van een kadastraal uittreksel.

U kan uw aanvraag indienen via het e-loket:

https://www.beersel.be/eloketdetail/151/vastgoedinformatie-aanvraagformulier

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be