Wanneer moet ik een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden indienen?

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond of gronden moet aangevraagd worden wanneer je een eigendom wenst te verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies. Hierbij wordt als eigendom aanzien: een geheel van aaneensluitende kadastrale percelen.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be