Zijn bouwplannen auteursrechtelijk beschermd?

Het werk van een architect is beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht. Krachtens artikel 2 van de auteurswet blijft het auteursrecht na het overlijden van de architect gedurende 70 jaar bestaan ten voordele van de persoon die hij daartoe heeft aangewezen of, indien dat niet is gebeurd, ten voordele van zijn erfgenamen.

Op basis van artikel 1 van de auteurswet dient de toestemming te worden gevraagd aan de auteur-architect om zijn plannen te mogen kopiëren en te verspreiden aan de burger(s).

Uitzondering hierop betreffen de bouwplannen van de eigen woning.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be