Verenigingencheque voor Beerselse jongeren

De coronacrisis is nog niet voorbij. Daarom kunnen Beerselse jongeren ook in 2021 een verenigingencheque aanvragen via het e-loket. Ook de geldigheid van de cheques die vorig jaar werden uitgereikt, wordt verlengd tot 31 december 2021.

Omdat het virus nog niet helemaal weg is, aarzel je als ouder misschien nog om jouw kind opnieuw in te schrijven bij een Beerselse vereniging? Hopelijk kan de verenigingencheque van 10 euro voor jongeren van 3 t/m 18 jaar je overtuigen om dit alsnog te doen.

Als kindvriendelijke gemeente willen we graag dat alle kinderen en jongeren de weg terugvinden naar hun favoriete sportclub, muziek-, dans-, toneelvereniging of jeugdbeweging. Of misschien zijn er wel jonge Beerselaars die dit seizoen een nieuwe hobby ontdekken…

Gebruik de verenigingencheque om je aan te sluiten bij een Beerselse vereniging!

Voor wie

Elke Beerselse jongere tussen 3 en 18 jaar heeft recht op 1 verenigingencheque op naam.

Voorwaarden

Waarvoor kan de cheque gebruikt worden?

Voor het betalen van inschrijvingsgeld of toegang bij activiteiten van erkende Beerselse verenigingen met een jeugdwerking. Het jeugdaanbod van al onze Beerselse jeugd-, sport, of cultuurverenigingen hebben we gebundeld in een brochure die je kan raadplegen op www.beersel.be (zie download onderaan)

Heeft u de verenigingencheque van 2020 nog niet gebruikt, dan kan u deze uitzonderlijk cumuleren met de cheque ontvangen in 2021.

Hoe aanvragen

Vanaf 1 maart 2021 tot 30 juni 2021 via e-loketformulier (zie link onderaan). De cheque is geldig tot 31 december 2021.

Meer info

Raadpleeg zeker eens de richtlijnen & brochure.

Cultuurdienst Beersel

T 02 359 16 17

E cultuur@beersel.be