Groene Pluim Prijs

In het kader van de uitvoering van acties rond het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) en op voorstel van de milieuraad, kent het College van Burgemeester en Schepenen een tweejaarlijkse prijs toe aan de eigenaar of pachter van een terrein op het grondgebied van de gemeente Beersel, voor zijn jaarlijkse inspanningen tot het behoud en onderhoud van een klein landschapselement (KLE).

Bloemrijke tuin

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be