Goedkope Woonleningen

Via het Vlaams Woningfonds cvba kan men goedkoop een lening afsluiten voor de aankoop van een woning, voor aanpassingswerken of voor nieuwbouw. Het Vlaams Woningfonds komt tussen voor woningen in het Vlaams Gewest. Het kent hypothecaire leningen toe aan gezinnen met minstens één kind voor nieuwbouw, aankoop van een woning, verbouwingswerken, en in uitzonderlijke gevallen voor de terugbetaling van hypothecaire schulden en de aankoop van een bouwgrond.

Voor meer informatie:
Het Vlaams Woningfonds of bel het groene nummer 0800 16 287.

Wenst men een sociale woning te kopen in het Vlaamse gewest, een woning te kopen en te renoveren, een eigen woning te renoveren, of een woning te bouwen? Dan kan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aanzienlijke financiële steun bieden door een betaalbaar woonkrediet aan te bieden: de Vlaamse Woonlening. Men dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen.

Meer info

De VMSW biedt u een indicatief overzicht van de mogelijkheden en beperkingen.

Providentia - Brusselselsteenweg 191 - 1730 Asse
T 02 452 72 43 • info@providentia.be • www.providentia.be

Brabantse Huisvestingsmaatschappij - Brusselstraat 22 bus 5 - 1740 Ternat
T 02 582 41 27 • info@volkshuisvesting.be • www.volkshuisvesting.be