Steenweg op Ukkel te Beersel: heraanleg wegenis en riolering (UPDATE)

De gemeente Beersel en de gemeente Linkebeek vernieuwen in samenwerking met de rioolbeheerder FARYS|TMVW de wegenis en riolering van de Steenweg op Ukkel.

Het project situeert zich tussen het kruispunt met Alsembergsteenweg en de spoorwegbrug. 

De werken starten op maandag 12 april 2021. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 115 werkdagen. Deze termijn kan overschreven worden door weersomstandigheden en de maatregelen die opgelegd worden door de COVID-19-pandemie.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Een omleiding is voorzien.

   

  

Wat gaan we doen?

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, dit betekent dat we een rioleringsbuis voor het vuil water (DWA) en een rioleringsbuis voor het regenwater (RWA) zullen aanleggen.

Er zal gestart worden met de opbraak van de bestaande weg en de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel.

De eerste fase situeert zich vanaf het kruispunt met de Alsembergsteenweg tot aan de Hess de Lilezstraat.

De werf zal zo geleidelijk opschuiven tot en met het kruispunt met de Dachelenbergstraat

Hierna volgt het volledig vernieuwen van de bovenbouw.

  

  

Waar kan u parkeren?

Tijdens de werken is uw woning steeds bereikbaar, doch niet met de wagen. Daarom dienen de wagens en andere voertuigen zich buiten de werfzone te plaatsen.

De werfzone is niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen.

Er zullen momenten zijn dat u met de wagen tot bij uw oprit kan. Dit is op eigen risico.

Bevindt uw wagen zich in de werfzone, dan vragen wij u uitdrukkelijk uw wagen vóór 7u buiten de werfzone te plaatsen.

Tijdens het weekend en de verlofperiodes zal de aannemer ervoor zorgen dat de werf veilig afgewerkt is en waar mogelijk een "minder hinder" steenslag aanbrengen. Er zal beperkte toegang zijn voor de bewoners, het doorgaand verkeer moet nog altijd de omleiding volgen.

  

  

Wat met de vuilnisophaling?

De ophalingen van het huisvuil, PMD en papier in de werfzone worden uit noodzaak gewijzigd:

Voor degenen die zich binnen de werfzone bevinden wordt het huisvuil, PMD en GFT (afval in zakken) door de aannemer verzameld de ochtend van de ophaling. U dient de afvalzak(ken) de avond voordien buiten te zetten. Personen die hun afvalzak vergaten buiten te zetten krijgen voor restafval de week nadien een nieuwe kans en voor GFT en PMD is dit volgens de afvalkalender.

Papier wordt maandelijks opgehaald. Hiervoor vragen we jullie deze zelf gratis naar het recyclagepark te brengen gedurende de werken.

  

  

Wie kan u contacteren in geval van problemen?

De werfleider van de aannemer is iedere dag aanwezig op de werf of in de werfkeet. Met de meeste problemen kan u bij hem terecht.

Naast de werfleider kan u nog altijd bij de gemeente terecht.

De verantwoordelijke aannemer is Alonco Aannemingen bvba met als adres Aven Ackers 15 - zone C te 9130 Verrebroek.

De werfverantwoordelijke is dhr. Luc Beck T: 03 735 03 90 (tijdens de kantooruren van 9u tot 16u).

De projectleider van de gemeente Beersel is dhr. Karel De Vos T: 02 359 17 07 (tijdens de kantooruren van 9u tot 16u).

20200715_110503.jpg

Openingsuren & contact

Openbare werken - infrastructuur

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be