Jaarrekening OCMW 2019

De jaarrekening 2019 van het OCMW van Beersel vormt het sluitstuk van de jaarlijkse cyclus waarbij gerapporteerd wordt over het gevoerde beleid en de totale financiële toestand.

Gepubliceerd op 29 juni 2020.