Een beter trage wegennetwerk

Trage wegen zijn paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze worden vooral gebruikt door voetgangers en fietsers en zijn overal te vinden. Denk maar aan de veldwegen en doorsteekjes die je vast ook wel eens gebruikt voor een wandeling in de buurt of een fietstocht naar de bakker. Trage wegen zijn belangrijk voor lokale recreatie en mobiliteit. Bovendien hebben ze vaak een historische of culturele meerwaarde én ze helpen planten en dieren overleven in dorpen en steden.

  

Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik geraakt door slecht onderhoud, door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen. Sommige wegen werden samen met een akker omgeploegd, andere zijn afgesloten door aanpalende eigenaars... Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veiliger én plezieriger. Beter voor de rust, het milieu én onze gezondheid.

  

Om al deze redenen verdient het trage wegennetwerk in onze gemeente meer aandacht. Om wijk per wijk de toestand van de trage wegen in kaart te brengen, hebben een aantal vrijwilligers deze zomer meegeholpen bij de inventarisatie.

  

Voor de dag van de Trage Wegen werd er een eerste versie van de kaart uitgebracht. U kan deze online vinden: http://stratenplan.beersel.be/?laagid=1 Deze online kaart zal op regelmatige basis bijgewerkt worden en aangevuld worden met meer informatie.

Voorlopig zijn er 179 toegankelijke wegjes ingetekend. Daarnaast zijn er een 100-tal wegjes die op heden ontoegankelijk zijn (door bareel, poort, privé, verdwenen…), en die verder onderzocht worden. Een 80-tal wegjes moeten op juridisch vlak nagekeken worden. 40 wegjes moeten nog geïnventariseerd worden. Deze zijn uit de boot gevallen door omstandigheden.

Zoals jullie kunnen zien, is er nog veel werk aan de winkel.

We wensen jullie alvast veel plezier met deze eerste uitgave.

   

Zennemeander Superbeerselaar met map en koe-01.jpg

Openingsuren & contact

Mobiliteit & verkeer

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 61
e-mail
mobiliteit@beersel.be