Gezondheidsacties

Als gemeentebestuur zijn wij uiteraard bezorgd om de gezondheid van onze inwoners.  Deze bezorgdheid krijgt concreet gestalte in onze samenwerking binnen het lokaal gezondheidsoverleg LOGO Zenneland. 

We werken rond specifieke gezondheidsdoelstellingen:

 • Preventieve strijd tegen de meest voorkomende kankers
 • Tabakspreventie
 • Preventie van infectieziekten
 • Bevorderen van meer bewegen en een gezonde evenwichtige voeding
 • Preventie van ongevallen in het verkeer en thuissituatie

Per gezondheidsdoelstelling plannen we jaarlijks één of meerdere acties naar de bevolking en personeelsleden toe. Enkele voorbeelden van gerealiseerde acties:

 • organisatie van de tweejaarlijkse borstkankerscreening, meer bekend als de Mammobiel
 • informatieavonden over darmkanker, borstkanker, gezond wonen
 • tentoonstellingen over CO-preventie, gezond wonen, borstkanker
 • organisatie van de gezonde maand
 • enquête rookgedrag Beerselse bevolking
 • organisatie van een rookstopcursus
 • actie 'samen op stap' met het gemeentepersoneel
 • Vaccinatiebeurs
 • toneelstuk rond valpreventie bij senioren
 • uitbouwen van een degelijke arbeidsgeneeskunde voor het personeel en opvolgen van aanbevelingen inzake ergonomie, organiseren van opleidingen EHBO, preventieve groepinentingen voor het personeel.
kinkhoest

Openingsuren & contact

Welzijn

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
tel.
02 359 07 28
e-mail
welzijn@beersel.be