Gewestplan

De bepalingen van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1977, zijn van toepassing op het grondgebied van gemeente Beersel.
Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse kan geraadpleegd worden op de website van Geopunt Vlaanderen.

Gewestplanwijzigingen worden niet meer doorgevoerd. Delen van het gewestplan zullen in de toekomst vervangen worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP'S).
Voor sommige delen van de gemeente kunnen de gewestplanvoorzieningen verfijnd zijn door middel van een bijzonder plan van aanleg of een behoorlijk vergunde verkaveling.

Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen bevat de voorschriften die gemeenschappelijk zijn voor alle gewestplannen.  De omzendbrief van 8 juli 1997 geeft uitleg bij de meest gebruikelijke gewestplanvoorschriften.

Gewestplan

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17 (enkel in voormiddag telefonisch bereikbaar)
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be