Wapenschild en vlag van Beersel

Algemeen Rijksarchief, rekenkamer nr 1378 f° 30, jaar 1694 afgegoten onder nr. 16398 in de verzameling zegelafgietsels.

Tijdens de XVII de eeuw zegelden de schepenen van Beersel met het wapen van het huis van Witthem, hier in detail op de oude doopvont van de parochiekerk te Beersel. Dit oude zegel werd reeds geattesteerd in 1630.

De Raadt, Sceaux armoirés, I, fl. 221

Het gemeentewapen van Beersel gaat terug naar het oude zegel van de schepenbank van Beersel uit 1694. Het is het wapen van Hendrik van Witthem, Heer van Beersel. Het werd ook door andere leden van zijn geslacht gevoerd. Deze familie heeft een rol gespeeld in alle delen van de huidige fusiegemeente.

Bij ministerieel besluit van 2 september 1985 werd het gemeenteraadsbesluit bekrachtigd van 29 april 1985 van de gemeente Beersel tot vaststelling van het gemeentewapen en -vlag waarvan de beschrijving luidt als volgt: 

Wapen: “Gevierendeeld 1. en 4. in sabel een leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel 2. en 3. in zilver een uitgeschulpt kruis van lazuur. Het schild geplaatst voor een geplante eikenboom van natuurlijke kleur”. 

Vlag: “Wit met een blauw uitgeschulpt kruis”. Het ontwerp en het gemeentewapen en -vlag zijn van kunstschilder Herman Elsier (+) uit Beersel.

 

 

 

wapen 1.jpg wapen 2.jpg wapen 3.jpg wapen 4.gif

Openingsuren & contact

Archief

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 40
e-mail
archief@beersel.be