Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan :

  • Geeft de hoofdlijnen, de langetermijnvisie, doelstellingen, prioriteiten, ... aan van de gewenste ruimtelijke structuur en ontwikkeling voor het grondgebied van de gemeente. Daarbij moet het gemeentelijk structuurplan zich richten naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) en het provinciaal ruimtelijk structuurplan
  • Wordt vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de provinciale deputatie
  • Bevat een bindend, een richtinggevend en een informatief gedeelte. De gemeenteraad stelt de onderdelen vast die bindend zijn. Deze bepalingen zijn dan bindend voor de gemeente en voor de instellingen die eronder ressorteren
  • Treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de goedkeuringsbeslissing in het Belgisch Staatsblad. In principe geldt een gemeentelijk structuurplan voor 5 jaar, maar het blijft van kracht totdat het door een nieuw plan wordt vervangen
  • Ligt ter inzage in de gemeente net zoals de adviezen, het vaststellingsbesluit,...

Het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Beersel werd goedgekeurd door de Deputatie op 5 juli 2012.

 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17 (enkel in voormiddag telefonisch bereikbaar)
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be