Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

Op 16 december 1996 keurde de gemeenteraad het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) goed.  Dit plan heeft als doel een duidelijk inzicht te geven in de toestand van natuur en landschap op het grondgebied van de gemeente.  Naast een inventaris en knelpuntenanalyse bestaat het GNOP uit actieplannen voor een aantal specifieke landschapseenheden.  Het GNOP werd opgemaakt in nauw overleg met de gemeente, een begeleidingscommissie en de milieuraad.

Volgende realisaties zijn inmiddels al uit het GNOP voortgevloeid:
o.a.:

Het GNOP ligt ter inzage op de milieudienst.

Holle weg aan de Kluts

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be