Gemeentelijk erosiebestrijdingsplan

Erosie veroorzaakt op verschillende vlakken problemen. Zowel bij de landbouwer die te maken krijgt met enorme opbrengstverliezen als bij de gewone burger die geconfronteerd wordt met straten die overspoeld worden door modder.

De gemeente maakt dan ook werk om deze problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Sinds januari 2008 beschikt de gemeente Beersel over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan.  Dit plan beschrijft de potentieel erosiegevoelige gebieden in Beersel en bevat doelgerichte acties inzake erosiebestrijding op basis van actuele knelpunten.

In samenwerking met de provinciale erosiecoördinator wordt geïnvesteerd in de aanleg van erosiepoelen met aarden dammen om het sedimentrijke water tijdelijk te bufferen, het sediment te laten bezinken en het water vertraagd af te voeren

Erosie

Openingsuren & contact

Openbare werken - infrastructuur

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be