Geboorte

Elke geboorte moet aangegeven worden binnen de 15 dagen na de bevalling. Dit moet gebeuren bij de burgerlijke stand van de plaats van geboorte door de wettige vader, (mee)moeder of beide ouders samen.
Ongehuwde partners komen samen de aangifte doen tenzij er voor de bevalling een erkenning gebeurde.

Na het verstrijken van 15 dagen kunt u geen aangifte meer doen. Enkel een afgevaardigde van de instelling waar de bevalling plaatsvond kan dan het kind komen aangeven.

Afhandeling

De aangever ontvangt volgende attesten

  • geboorteattest om het kraamgeld te bekomen  

  • attest voor het ziekenfonds

  • attest voor inenting tegen polio

Wat meebrengen

Wat dient u mee te brengen

  • het model 1 (aangifte van geboorte)
  • identiteitskaart van de ouders
  • in voorkomend geval het trouwboekje
  • voor ongehuwde partners het eventuele attest van erkenning
  • eventueel formulier keuze familienaam
geboorte

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be