Belastingen geldig tot 31-12-2019

Hier vindt u een overzicht van de belastingen die geldig waren tot 31-12-2019 en in 2020 geïnd worden. 

 • Inname openbaar domein
 • Leegstand van gebouwen en woningen
 • Masten en pylonen
 • Milieubelasting
 • Nachtwinkels, telefoonwinkels en shishabars
 • Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen
 • Opcentiemen bestrijding leegstaande bedrijfsruimten en verwaarloosde bedrijfsruimten
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing
 • Ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen
 • Overzicht parkeerzones
 • Parkeren - belastingreglement
 • Recyclagepark
 • Terbeschikkingstelling van elektriciteit op markten, kermissen en evenementen
 • Tweede verblijf
 • Uitlenen van gemeentelijke signalisatie
 • Uitwendig verlichte en lichtgevende boodschappen, uitwendig verlichte en lichtgevende reclames en uithangborden
 • Vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor publieksdoeleinden
 • Verblijfsbelasting
 • Verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk
 • Verwaarloosde woningen en gebouwen
 • Weghalen en bewaren van goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst, ter uitvoering van vonnissen tot uithuiszetting
 • Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
 • Werken voor derden

 

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Torleylaan 131654 Huizingen
tel.
02 359 17 17
e-mail
financien@beersel.be
Ondernemingsnummer
0207 506 358