Aanpassingen strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025

Jaarlijks wordt het meerjarenplan aangepast om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen.