Het Beerselse Mobiliteitsforum

Gemeente Beersel is gestart met de herziening van het mobiliteitsplan. Het vorige plan dateerde al van 2011 en was aan een actualisatie toe. Er werden 8 thema’s geselecteerd die de komende maanden verder uitgewerkt zullen worden. Het nieuwe mobiliteitsplan zal de basis vormen voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente voor de komende jaren.

Het gemeentebestuur maakt van meer inspraak van de burger één van de speerpunten van het nieuwe beleid. Dat geldt uiteraard ook voor het mobiliteitsbeleid. Daarom start gemeente Beersel met een specifiek participatietraject omtrent mobiliteit: het Beerselse Mobiliteitsforum. Voor dit traject wordt gemeente Beersel bijgestaan door A2Bmobility, een studiebureau uit Halle voor mobiliteit en participatie.


Eerder dit jaar kreeg je al de kans om via de burgerenquête jouw zeg en jouw ideeën te geven over het te voeren beleid. Het rapport van de bevraging resulteerde dan ook in enkele nuttige inzichten inzake mobiliteit. Zo is o.a. gebleken dat de Beerselaars vinden dat verkeersveiligheid dé top-prioriteit moet zijn voor de komende jaren.


Tijdens twee participatieavonden in November werden alle Beerselaars uitgenodigd om hun inbreng te geven over hoe ze mobiliteit in hun gemeente ervaren. Tijdens de participatieavonden kwamen verschillende thema’s aan bod: fietsbeleid, sluipverkeer, openbaar vervoer, schoolomgevingen, parkeerbeleid, vrachtverkeer, … 

De gemeente luisterde naar alle bekommernissen en informeerden de inwoners informeren over de verdere aanpak van het mobiliteitsplan. Hieronder vindt u de presentatie van de eerst participatieavonden.

In april 2020 is het tijd voor deel 2. De eerste voorstellen voor het mobiliteitsplan zijn uitgewerkt en dit willen we graag aftoetsen. De volgende participatieavonden zouden vinden plaats op dinsdag 21 april en donderdag 23 april, maar zijn door de coronamaatregelen uitgesteld.

Wanneer er een nieuwe datum gevonden is, maken we die zo snel mogelijk bekend.

 

Mobiliteitsforum Foto 2.jpg P1110236.JPG

Openingsuren & contact

Mobiliteit & verkeer

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 51
e-mail
mobiliteit@beersel.be