Het Beerselse Mobiliteitsforum

Het gemeentebestuur maakt van meer inspraak van de burger één van de speerpunten van het beleid. Dat geldt uiteraard ook voor het mobiliteitsbeleid. Daarom loopt gemeente Beersel met een specifiek participatietraject omtrent mobiliteit: het Beerselse Mobiliteitsforum. Voor dit traject wordt gemeente Beersel bijgestaan door A2Bmobility, een studiebureau uit Halle voor mobiliteit en participatie.

 
In 2020 kreeg je al de kans om via de burgerenquête jouw zeg en jouw ideeën te geven over het te voeren beleid. Het rapport van de bevraging resulteerde dan ook in enkele nuttige inzichten inzake mobiliteit. Zo is o.a. gebleken dat de Beerselaars vinden dat verkeersveiligheid dé top-prioriteit moet zijn voor de komende jaren.

 
Tijdens twee participatieavonden werden alle Beerselaars uitgenodigd om hun inbreng te geven over hoe ze mobiliteit in hun gemeente ervaren. Tijdens de participatieavonden kwamen verschillende thema’s aan bod: fietsbeleid, sluipverkeer, openbaar vervoer, schoolomgevingen, parkeerbeleid, vrachtverkeer, …  

De gemeente luisterde naar alle bekommernissen en informeerden de inwoners informeren over de verdere aanpak van het mobiliteitsplan. Hieronder vindt u de presentatie van de eerst participatieavonden.

In het tweede luik van het Mobiliteitsforum werd dieper ingegaan op de thema’s fietsbeleid en sluipverkeer. 

Ondertussen is het Mobiliteitsplan afgerond. Klik hier om het plan te raadplegen.

Mobiliteitsforum Foto 2.jpg P1110236.JPG

Openingsuren & contact

Mobiliteit & verkeer

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 61
e-mail
mobiliteit@beersel.be