Euthanasie

 

 

Voor wie

 • U bent terminaal ziek en u wilt nu euthanasie 
  • U overlegt de vraag met uw behandelende arts. U bevestigt dit via een schriftelijk verzoek. Uw arts contacteert een 2de arts die u ondervraagt, de voorwaarden van de wet nagaat en een verslag maakt. Er is geen wachttijd. 
 • U bent niet-terminaal maar wel ongeneeslijk ziek en u wilt nu euthanasie
  • U overlegt met uw behandelende arts. U bevestigt dit via een schriftelijk verzoek. Uw arts contacteert een 2de en een 3de arts die u ondervragen, de voorwaarden van de wet nagaan en een verslag opmaken. Niet terminaal zieken moeten rekening houden met een wachttijd van één maand tussen de datum van het schriftelijk verzoek en de uitvoering van euthanasie.
 • U wilt later euthanasie wanneer u het niet meer zelf kan vragen omdat u in coma bent.
  • U kunt via een voorafgaande wilsverklaring euthanasie verkrijgen wanneer u het zelf niet meer kan vragen omdat u in coma bent. Lees hieronder aandachtig de procedure en download vervolgens onderaan deze pagina het formulier. 

Hoe aanvragen

 • U maakt een wilsverklaring op (download het formulier onderaan deze pagina), laat twee getuigen mee tekenen en duidt eventueel één of meerdere vertrouwenspersonen aan. Opgelet: uw behandelende arts of leden van uw verplegend/verzorgend team kunnen nooit optreden als vertrouwenspersoon.
 • Bent u in coma, dan licht uw vertrouwenspersoon de behandelende arts in over het bestaan van uw wilsverklaring (eventueel via het wettelijk registratiesysteem). De behandelende arts gaat na of u lijdt aan een ongeneeslijke aandoening en stelt een onomkeerbare coma vast. Hij raadpleegt een 2de arts die de onomkeerbare toestand en de voorwaarden van de wet nagaat en een verslag schrijft. Het advies van de arts wordt aan de vertrouwenspersoon medegedeeld. 
 • U dient een (origineel) exemplaar voor alle betrokken partijen te voorzien: uzelf, elk van uw twee getuigen, uw vertrouwenspersoon (indien verschillend van getuige) en uw behandelende arts. De wilsverklaring moet om de vijf jaar verlengd worden.
 • U kunt uw wilsverklaring laten registreren bij de federale databank via de ambtenaar van de dienst burgerlijk stand van de gemeente waar u woont.
 • Deze wilsverklaring geldt enkel bij onomkeerbare coma en NIET bij andere hersenaandoeningen, zoals bv de ziekte van Alzheimer, hersentumoren,.. hiervoor kunt u wel een negatieve wilsverklaring opstellen.

U kunt uw verklaring op elk moment herzien of intrekken. De geldigheidsduur van de verklaring bedraagt momenteel vijf jaar. Na die periode moet de verklaring herbevestigd worden door de persoon die de verklaring aflegt. Zoniet wordt de verklaring uit de database geschrapt.

 

NEGATIEVE WILSVERKLARING EUTHANASIE

De negatieve wilsverklaring wordt vooraf opgesteld en is onbeperkt geldig (in tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie die slechts 5 jaar geldig is). 

Met de negatieve wilsverklaring kunt u eisen dat alle bepaalde onderzoeken/behandelingen niet meer gebeuren wanneer u het zelf niet meer kan vragen: bij coma, dementie, verwardheid of hersentumor, ... 

De verklaring wordt best opgesteld in aanwezigheid van een arts zodat geen discussie bestaat over de wilsbekwaamheid. Bovendien kunt u een vertegenwoordiger aanduiden die voor uw rechten opkomt indien u dit zelf niet meer kan. U kunt deze wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk aanduiden. Wanneer dit niet gebeurde of de vertegenwoordiger zijn rol niet opneemt, kan een partner of een familielid(*) deze functie op zich nemen. De vertegenwoordiger zal uw wil vertolken zoals o.a. neergeschreven in de negatieve wilsverklaring, wanneer u wilsonbekwaam bent geworden.

In feite heeft de wettelijke vertegenwoordiger een gelijksoortige functie als de vertrouwenspersoon van de wilsverklaring in de euthanasiewet. In tegenstelling tot de verklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring. 

(*) De samenwonende echtgenoot, de wettelijke samenwonende partner of feitelijke samenwonende partner. Indien deze personen dit niet wensen te doen of ontbreken kan dit in dalende volgorde uitgeoefend worden door een meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige broer of zus van de patiënt.Indien ook deze personen dit niet wensen te doen of ontbreken kan het door de betrokken zorgverlener opgenomen worden ( in multidisciplinair overleg ).

Euthanasie

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be