Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of mee-moederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Hoe aanvragen

Een kind erkennen kunt u doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Als u de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet u bij de geboorteaangifte van het kind een uittreksel van de erkenningsakte meenemen. 

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.

Wat meebrengen

Wat hebt u nodig:

 • Identiteitskaarten
 • Uittreksel van uw geboorteaktes. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het uittreksel zelf op.
 • Recente geboorteakte van het kind (max 6 maanden oud), bij erkenning na geboorte
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
 • Als u van niet-Belgische herkomst bent, zou het kunnen dat u ook de volgende stukken moet voorleggen: 

  • bewijs van ongehuwde staat
  • bewijs van nationaliteit
  • bewijs van woonst

  Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Meer info

Voor vragen kunt u tijdens de openingsuren terecht bij de dienst Burgerlijke Stand.

Erkenning kind

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be