Ereperk oud-strijders

Op de ereperken van de gemeentelijke begraafplaatsen worden begraven :

  • De Belgische militairen van welke rang ook die daadwerkelijk gestreden hebben
  • De personen die de hoedanigheid bezitten van agent of helper van inlichtings- en actiediensten, verzetslid, krijgsgevangene, politieke gevangene, gedeporteerde, werkweigeraar alsmede de rechthebbende op het genot van één van de van de wettelijke of reglementaire bepalingen houdende toekenning van een pensioen voor invaliditeit te wijten aan oorlogsfeiten of daarmee gelijkgestelde feiten.

Aan de dienst burgerlijke stand moet het bewijs van hoedanigheid van gerechtigde voorgelegd worden (kaart met opgave der oorlogsdiensten 1940-1945 ofwel getuigschriften uitgereikt door de militaire autoriteit, de bevoegde organismen, schriftelijke verklaringen afgegeven door de Provinciale Comités van Nationale Erkentelijkheid ofwel door overlegging van brevetten van verleende eretekens of van een levenslang pensioenbewijs).

De personen die gerechtigd zijn om begraven te worden op het ereperk moeten voor hun overlijden ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters der gemeente.

Ereperk Oud-strijders in Dworp

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be