Jaarrekening OCMW 2018

De jaarrekening 2018 van het OCMW van Beersel vormt het sluitstuk van de jaarlijkse cyclus waarbij gerapporteerd wordt over het gevoerde beleid en de totale financiële toestand.