En het dorp zal duren...

"En het dorp zal duren" is het trimestrieel tijdschrift (verschijnt vier keer per jaar) van het Heemkundig Genootschap Van Witthem.

Elk nummer bevat waardevolle bijdragen over de lokale geschiedenis, de folklore, onze dialecten, de familiekunde enz.

Hoe aanvragen

 • Jaarabonnement
  Een jaarabonnementop het tijdschrift kost 27 euro. Na overschrijving van dit bedrag  op rekeningnummer BE24 0013 1143 4138 (vermelding: LIDGELD) ontvangt u de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang.
 • Losse nummers
  • Eerder verschenen nummers van "En het dorp zal duren" zijn individueel verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
  • Bestellen:  
   Stort het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE24 0013 1143 4138 met vermelding: "bestelling nummer(s) x... " (vermelde bedragen zijn inclusief verzendingskosten) en geef uw bestelling door aan heemkunde.beersel@gmail.com
  • Vermijd verwarring: vermeld duidelijke adresgegevens en zorg ervoor dat de gegevens van diegene die het verschuldigde bedrag heeft overgeschreven en diegene die de mail met de bestelling verstuurt, overeenkomen.
Kaft En het dorp zal duren - Nr 85 januari - maart 2020

Openingsuren & contact

Archief

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 40
e-mail
archief@beersel.be