Budget AGB

 

De opmaak van het budget is vertrokken van het uitgangspunt dat in 2019 een gelijkblijvend beleid gevoerd wordt.