Echtscheiding

Het Belgisch recht voorziet volgende mogelijkheden tot echtscheidingen:

  • door onderlinge toestemming
  • op grond van onherstelbare ontwrichting

Om een echtscheidingsprocedure in te leiden bij de rechtbank, neemt u het best contact op met een notaris of een advocaat.

Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank die het vonnis of arrest uitgesproken heeft nadat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan. Het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd en dit binnen de maand na ontvangst van de beslissing.

Na de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand wordt een kennisgeving gestuurd naar beide partners.

Indien het huwelijk voltrokken is in het buitenland is de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Brussel bevoegd om de overschrijving te doen.

Hoe aanvragen

Een uittreksel van de echtscheidingsakte dient u steeds aan te vragen bij het gemeentebestuur waar u in het huwelijk bent getreden.

Kostprijs

3,00 Euro

8,00 Euro inclusief verzendingskosten

Echtscheiding

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 18 33
fax
02 359 18 19
e-mail
burgerzaken@beersel.be