Havicrem

Havicrem is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, opgericht in 2003.
27 gemeenten en de provincie Vlaams Brabant zijn de aandeelhouders.
 
Vertegenwoordigers van de deelnemende leden zetelen in de beheersorganen van Havicrem
(Algemene Vergadering, Raad van bestuur en Directiecomité).

Voorzitter : Tom Dehaene
Ondervoorzitter : Chantal Mostaert  

Sedert begin 2015 bevindt het crematorium zich in een nieuw gebouw, DAELHOF genaamd