Bestuurlijk toezicht

Indien u één van de gepubliceerde beslissingen op deze website wenst in te kijken, kan u daartoe een aanvraag indienen aan de hand van het formulier inzake toegang tot bestuursdocumenten.

Indien u ingevolge één van deze beslissingen een klacht wenst in te dienen, kan u dit bij de toezichthoudende overheid binnen de 30 dagen na bekendmaking van het besluit op deze website.

U doet dit via aangetekende mail op het emailadres binnenland@vlaanderen.be of door een aangetekend schrijven te richten naar volgend adres: 

Agentschap Binnenlands Bestuur

VAC Herman Teirlinck Brussel

Havenlaan 88, bus 70

1000 Brussel

Opgelet: de toezichthoudende overheid is NIET BEVOEGD voor klachten inzake de goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan, een omgevingsvergunning of een weigering ervan, bouwovertredingen, geluidshinder of het onderhoud van wegen. Informeer u rechtstreeks bij de betrokken dienst om meer te weten te komen over de mogelijkheden tot het indienen van een klacht in deze materies.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. 

Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan u die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

E-loket

  • Toegang tot bestuursdocument - aanvraagformulier

    Formulier

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 12
e-mail
secretariaat@beersel.be