OMV_2018078703

Dossiernummer:          OMV 284:18

Omgevingsloket:         OMV_2018078703

Gegevens van de bevoegde overheid: de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving

Procedure: vereenvoudigde procedure

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

Gegevens over de aanvrager:

  •  De heer LUC CLAES Vleminckstraat 10 2000 Antwerpen

 

Gegevens over de locatie:

Straat en nummer en busnummer:  Korte Linkebeekstraat 17

Postcode en gemeente: 1620 Drogenbos

Kadastrale gegevens: Drogenbos,  sectie B nrs. 252R en afdeling 1 sectie A nrs. 3F

Gegevens over de beslissing:

Datum van het besluit: 20 februari 2019

Beslissing: Weigering

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:

Waar: Dienst Omgevingsvergunningen, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Openingsuren: elke werkdag van 09u tot 12u in de voormiddag en ook op woensdagnamiddag van 13u tot 16u.

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden

Waar: De Raad voor Vergunningsbetwistingen

Termijn om beroep in te stellen

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Raad voor vergunningsbetwistingen volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 9 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 45 dagen na:

- de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt

- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing voor de overige gevallen.

Voor meer info over procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u terecht op de website:

http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel, via e-mail :

info.dbrc@vlaanderen.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be