Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

Op 30 januari 2019 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het huishoudelijk reglement goed waarin aanvullende maatregelen worden genomen in verband met de werking van de raad.